تعمیر لکسوس

ارزیابی اقتصادی – زیست محیطی نوسازی ناوگان مینی بوسرانی شهر تهران

اگر بدنه خودرو بسیار نرم ساخته شود در تصادفات دچار تغییر شکل شدید شده و صدمات زیادی به سرنشین وارد میکند و از طرفی اگر بدنه خودرو بیش از حد سخت ساخته شود هرچند دچار تغییر شکل نخواهد شد اما تمام انرژی تصادف را به سرنشین وارد کرده و صدمات …

ادامه نوشته »